info@gasres.com
+387 51 22 99 70
ГАС-РЕС > Документи

Документи

naš posao dokumneti
  • Општи услови за снабдјевање природним гасом
  • Уговорни услови за снабдјевање природним гасом
  • Правилник о промјени снабдјевача природним гасом
  • Захтјев за закључење новог уговора о снабдјевању природним гасом
  • Захтјев за промјену снабдјевача природним гасом
  • Захтјев за продужење и раскид уговора о снабдјевању