info@gasres.com
+387 51 22 99 70

О нама

Рјешење погонског горива вашег бизниса

Користите стратешко рјешење за осигурање енергетске изузетности.

čista buducnost
strateško rješenje
prednosti gas-res

Предности

Финансијски исплативо

Директне финансијске уштеде у набавној цијени и индиректне финансијске уштеде у нижим експлоатационим трошковима  у односу на друга горива

Уједначеност квалитета

Констатнa непромјенљивост испорученог квалитета као гарант стабилности радних процеса код наших корисника

Чување животне средине

Најчистије сагоријевајуће фосилно гориво које много доприноси побољшању животне средине  смањењем загађења ваздуха и климатских промјена

Сигурно снабдијевање

Гасоводи од извора снабдијевања до наших корисника су високо интегрисана транспортна мрежа која може поуздано транспортовати  гас до било ког нашег корисника

Наш посао

Обезбиједите поуздано и исплативо снабдијевање

год.
Поузданог снабдијевања
%
Позитивних реакција клијената
ч / 7 дана
Поуздано снабдијевање