info@gasres.com
+387 51 22 99 70

О нама

Рјешење погонског горива вашег бизниса

Користите стратешко рјешење за осигурање енергетске изузетности.

čista buducnost
strateško rješenje
prednosti gas-res

Предности

Финансијски исплативо

Директне финансијске уштеде у набавној цијени и индиректне финансијске уштеде у нижим експлоатационим трошковима  у односу на друга горива

Уједначеност квалитета

Констатнa непромјенљивост испорученог квалитета као гарант стабилности радних процеса код наших корисника

Чување животне средине

Најчистије сагоријевајуће фосилно гориво које много доприноси побољшању животне средине  смањењем загађења ваздуха и климатских промјена

Сигурно снабдјевање

Гасоводи од извора снабдјевања до наших корисника су високо интегрисана транспортна мрежа која може поуздано транспортовати  гас до било ког нашег корисника

Наш посао

Обезбједите поуздано и исплативо снабдјевање

год.
Поузданог снабдјевања
%
Позитивних реакција клијената
ч / 7 дана
Поуздано снабдјевање