info@gasres.com
+387 51 22 99 70

Животна средина

ГАС-РЕС > Животна средина

Смањење емисије штетних гасова

Замјеном мазута, лож-уља и угља природним гасом, поред смањења трошкова, значајно се смањују штетни утицаји на животну средину. Користан утицај природног гаса на смањење емисије штетних гасова из продуката сагоријевања може се и конкретно видјети из следећег:

ЕМИСИЈЕ ШТЕТНИХ МАТЕРИЈА ПО ЈЕДИНИЦИ ЕНЕРГИЈЕ

emisije štetnih materija po jedinici energije

1  2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

2   EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019

životna sredina priroda